PZP

Kalkulačka na výpočet a porovnanie PZP online

Povinné zmluvné poistenie sa riadi zákonom o PZP. Je platné na území štátov, ktoré sú členmi Systému Zelenej karty. Online kalkulačka vám vypočíta cenu PZP poistenia rýchlo a zobrazí porovnanie všetkých poisťovní na trhu od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

PZP

Kalkulačka na výpočet a porovnanie PZP online

Povinné zmluvné poistenie sa riadi zákonom o PZP. Je platné na území štátov, ktoré sú členmi Systému Zelenej karty. Online kalkulačka vám vypočíta cenu PZP poistenia rýchlo a zobrazí porovnanie všetkých poisťovní na trhu od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Sedadlá

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Havarijné poistenie

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Okrem nehody ohrozujú vaše auto aj krádež, vandalizmus či prírodné živly. Komplexné poistenie vášho auta zabezpečuje havarijné poistenie. S nami si ho ušijete na mieru presne podľa svojich potrieb.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Havarijné poistenie

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Okrem nehody ohrozujú vaše auto aj krádež, vandalizmus či prírodné živly. Komplexné poistenie vášho auta zabezpečuje havarijné poistenie. S nami si ho ušijete na mieru presne podľa svojich potrieb.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

GAP poistenie finančnej straty

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Každý deň je na Slovensku priemerne odcudzených viac ako 8 motorových vozidiel z ktorých väčšina sa už nikdy nenájde. Denne dostávajú poisťovne hlásenia o totálnych škodách v dôsledku havárie. Ste presvedčený o tom, že ste pre tieto prípady dôkladne zabezpečený?

 

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Cestovné poistenie

Kalkulačka na výpočet a porovnanie cestovného poistenia online

Každá cesta prináša iné riziká. S nami si poistenie na dovolenku do zahraničia prispôsobíte na mieru podľa svojich potrieb. Online kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám podrobne zobrazí poisťovne na jednom mieste.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Cestovné poistenie

Kalkulačka na výpočet a porovnanie cestovného poistenia online

Každá cesta prináša iné riziká. S nami si poistenie na dovolenku do zahraničia prispôsobíte na mieru podľa svojich potrieb. Online kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám podrobne zobrazí poisťovne na jednom mieste.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Poistenie bytu, domu, domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti a hnuteľného majetku

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Riziko škody na dome alebo byte je možné kryť prostredníctvom poistenia nehnuteľnosti. Hnuteľné veci, ktoré sa v byte alebo dome nachádzajú, môžeme chrániť vďaka poisteniu domácnosti.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Pri výkone povolania ľahko dôjde k neúmyselnému poškodeniu majetku zamestnávateľa či škodám v dôsledku chybne vykonanej práce. S vhodne zvoleným poistením sa môžete vyvarovať veľkej finančnej straty.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Pri výkone povolania ľahko dôjde k neúmyselnému poškodeniu majetku zamestnávateľa či škodám v dôsledku chybne vykonanej práce. S vhodne zvoleným poistením sa môžete vyvarovať veľkej finančnej straty.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Poistenie podnikateľov

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

S nami si poistenie podnikateľov ušijete na mieru podľa svojich potrieb. Vďaka online porovnaniu sa rýchlo zorientujete vo všetkých dostupných ponukách a zmluvu si môžete uzatvoriť priamo prostredníctvom našej stránky.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Zdravotné poistenie cudzincov

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorí vyžadujú komplexnú formu zdravotného poistenia. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná komplexne v zdravotníckych zariadeniach.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!

 

Zdravotné poistenie cudzincov

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorí vyžadujú komplexnú formu zdravotného poistenia. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná komplexne v zdravotníckych zariadeniach.

Neváhajte a objednajte si kvalitné poistenie za tú najlepšiu cenu!